STAJ

ANISMAK olarak; meslek lisesi, lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlıyoruz. Ayrıca şirketimizin gelecekte gerek duyacağı kalifiye eleman kaynağını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Stajerlerimize asıl amacımız hem bünyemize kazandırmak hem de önemli tecrübe sağlamaktır.

Stajyer alımlarımız yılda 2 dönem olup, öğretim yılının başında Meslek Lisesi Öğrencileri; yaz döneminde ise üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrencilerimizi istihdam etmekteyiz.

Kurum olarak her yıl lise ve üniversite öğrencilerine bizlerle birlikte çalışarak deneyim kazanma fırsatı veriyoruz. Stajyerler şirketimizde çalışan profesyonellerin tecrübesinden faydalandığı gibi bizlerde onların fikirleriyle gelişiyoruz

Başvurular staj başvuru formunun doldurulmasıyla değerlendirmeye alınacaktır. Staj başvuruları için www.ansismak.com adresinden İnsan Kaynakları sayfasındaki Staj Başvuru Formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Aşağıdaki niteliklere sahip adaylara öncelik tanınır;

  • Staj zorunluluğu olanlar
  • Son sınıfta olup staj yükümlülüğünü henüz tamamlamamış öğrenciler
  • Aynı sınıfta olup genel not ortalaması daha yüksek olan adaylar
  • Şirket tercihlerine daha yakın olan veya örtüşen adaylar

Staj Süresi

Dönem stajı bölümlere göre farklılık göstermektedir. Yaz staj dönemi Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsamaktadır.


İstenecek Belgeler

Öğrenim yaptıkları Öğretim Kurumu tarafından yapılan sigorta giriş bildirgesi, resmi bir hastaneden (Sağlık Ocakları dahil) alacakları bir sağlık raporunu, öğrenim yaptıkları Öğretim Kurumlarından alacakları resmi bir takdim yazısı, T.C. nolu nüfus hüviyet cüzdanlarını (veya tasdikli örneğini) ve bir adet fotoğraf.


Disiplin İşleri ve Staj İptali

Staj yapılan işyerinin çalışma ve disiplin düzenine, iş güvenliği ile ilgili kurallara uyulmaması halinde staj iptal edilir.


Stajı iptal edilen öğrencilere bir daha staj imkanı tanınmaz, ancak geçerli bir mazereti olan öğrenciler, bu durumu belgelerse, staj kontenjanları dahilinde değerlendirme hakkını korur.

Öğrencinin hak kazandığı stajdan vazgeçmesi halinde, açığa çıkan staj kontenjanının başka bir öğrenci tarafından kullanılmasına olanak sağlamak amacıyla en kısa sürede anismak ltd şti ye konu ile ilgili haber verilecektir.

Staj yapanlar, nezdinde staj yaptıkları özel işyerlerinin yönetmeliklerinin disiplin ve iş emniyeti ile ilgili hükümleriyle çalışma ve iş şartlarına tabidirler.

Aksine hareket olunduğu takdirde ve izinsiz, mazeretsiz üç gün veya bir staj döneminde 5 gün devamsızlık yapan stajyerin stajına derhal son verilerek keyfiyetin mucip sebepleri belirtilerek staj yapılan şirket aracılığı ile Öğretim kurumuna ve ailelerine bildirilir. Böyle bir halde, stajyer bakımından herhangi bir kanuni talep hakkı doğmaz.

Hastalık ve kaza halinde stajyer ve ailesi tarafından işverene rücu edilemez.


Staj Başvuru Formu